Regional utvecklingsledare (RUL)

Resultatbroschyr för uppdraget Regional utvecklingsledare (RUL) (2021–2023).

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige

Resultatbroschyr för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige (2019–2023).

Hållbar omställning i Östra Mellansverige

Resultatbroschyr för projektet Hållbar omställning i Östra Mellansverige (2021–2023).

Omställningslyftet

Resultatbroschyr för projektet Omställningslyftet (2022–2023).

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Resultatbroschyr för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021-2023).

Sustainable Regions in Action 2023

Nätverket European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE) publicerar årligen en broschyr med exempel på det lokala och regionala arbete som drivs för ett grönare Europa. Läs om Energikontoret i Mälardalen på sida 44.

Nätverk för energieffektivisering (2016–2021)

Resultatbroschyr för Zetterbergs Industri AB. Under projektperioden sänkte 40 verksamheter i fem nätverk sin gemensamma energianvändning med 19,6 procent (4,6 procentenheter över projektmål).

Nätverk för energieffektivisering (2016–2021)

Resultatbroschyr för ICA MAXI Nyköping. Under projektperioden sänkte 40 verksamheter i fem nätverk sin gemensamma energianvändning med 19,6 procent (4,6 procentenheter över projektmål).

Nätverk för energieffektivisering (2016–2021)

Resultatbroschyr för Södertälje Pastorat. Under projektperioden sänkte 40 verksamheter i fem nätverk sin gemensamma energianvändning med 19,6 procent (4,6 procentenheter över projektmål).

En vägledning – så väljer du rätt laddbox (2020)