Nätverk för energieffektivisering (2016–2021)

Resultatbroschyr för Zetterbergs Industri AB. Under projektperioden sänkte 40 verksamheter i fem nätverk sin gemensamma energianvändning med 19,6 procent (4,6 procentenheter över projektmål).

Nätverk för energieffektivisering (2016–2021)

Resultatbroschyr för ICA MAXI Nyköping. Under projektperioden sänkte 40 verksamheter i fem nätverk sin gemensamma energianvändning med 19,6 procent (4,6 procentenheter över projektmål).

Nätverk för energieffektivisering (2016–2021)

Resultatbroschyr för Södertälje Pastorat. Under projektperioden sänkte 40 verksamheter i fem nätverk sin gemensamma energianvändning med 19,6 procent (4,6 procentenheter över projektmål).

En vägledning – så väljer du rätt laddbox (2020)

Åtgärdskartor bostadsrättsföreningar (2016)

Energieffektiva lantbruk (2012)

Energieffektiva företag är konkurrenskraftiga företag (2012)

Agents against power waste (unga utforskar energi) (2011)

Informationsblad om gasfordon (2011)

Informationsblad om fordonsgas (2011)