Zetterbergs Industri AB har minskat sina utsläpp med över 40 procent

Inom ramen för projektet Nätverk för energieffektivisering (2016–2021) har 40 livsmedelsbutiker, industrier och pastorat minskat sin energi- och elanvändning, och sina utsläpp av växthusgaser, med hjälp av Energikontoret i Mälardalen. En av dem är Zetterbergs Industri AB.

Så energieffektiviserar Södertälje pastorat sin verksamhet

Inom ramen för projektet Nätverk för energieffektivisering (2016–2021) har 40 livsmedelsbutiker, industrier och pastorat minskat sin energi- och elanvändning, och sina utsläpp av växthusgaser, med hjälp av Energikontoret i Mälardalen. En av dem är Södertälje pastorat.

Så har ICA Maxi i Nyköping gjort sin butik mer energieffektiv

Inom ramen för projektet Nätverk för energieffektivisering (2016–2021) har 40 livsmedelsbutiker, industrier och pastorat minskat sin energi- och elanvändning, och sina utsläpp av växthusgaser, med hjälp av Energikontoret i Mälardalen. En av dem är ICA MAXI i Nyköping.

Hur möter vi energi- och klimatutmaningarna i Mälardalen?

För att bromsa klimatförändringarna krävs utveckling, innovation och landsöverskridande samarbete.