Vindkraft öst (etapp 1–4)

Sex vindkraftverk på ett soligt rapsfält.

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Under projektperioden stod flera hinder i vägen för den vindkraftsutveckling som behövs för att nå nationella mål om ökad fossilfri energiproduktion. Låga elpriser, otillräcklig vindstyrka och Försvarsmaktens flygverksamhet är några exempel. Det låg till grund för projektet Vindkraft öst, med syfte att öka kunskap om och skapa bättre förutsättningar för en hållbar vindkraftsutveckling i Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Uppsala och Östergötlands län. I projektets tredje etapp tog Länsstyrelsen Södermanlands län beslut om att verka för en utbyggnad av vindkraften i länet.

Projektdata

Projektperiod

2012–2018

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Örebro län, Energikontoret Östergötland (etapp 3) och Länsstyrelsen Södermanlands län (etapp 4)

Finansiärer

Energimyndigheten

Bakgrund

Energikontoret i Mälardalen byggde upp ett regionalt nätverk med vindkraftsintresserade företag, kommuner, organisationer och privatpersoner. Med avstamp i nulägesanalyser och förstudier genomförde vi sedan utbildningar, rådgivningssamtal, studiebesök och nätverks- och diskussionsträffar.

Projektet genomfördes i fyra etapper

Etapp 1 under oktober 2012–december 2013, etapp 2 under maj 2014–juni 2015, etapp 3 under juli 2015–oktober 2016 och slutligen etapp 4 under juli 2017–september 2018. I etapp 3 utökades nätverket med Östergötlands län, och i etapp 4 utgick Energikontoret i Mälardalen från underlag från tidigare etapper och identifierade områden som behövde fler kunskapshöjande och utvecklingsdrivande insatser. I projektets sista etapp låg fokus på att höja kunskapsnivån hos samtliga aktörer i nätverket, bygga en kompetensgrupp och samverkansplattform för vindkraftsfrågor i regionen och påbörja en diskussion med bland andra Försvarsmakten om så kallade stoppområden för vindkraft.