Regionala noder för energikartläggningsstödet

Fem kollegor från Energikontoret i Mälardalen promenerar och diskuterar energifrågor i Munktellstaden i Eskilstuna.

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Energikontoret i Mälardalen arbetade med att hitta små och medelstora företag som var intresserade av att energieffektivisera sin verksamhet. Sedan fick de hjälp inför, under och efter sin ansökan till Energimyndigheten om energikartläggningsstöd. Hjälpen bestod bland annat av personlig rådgivning, informationsutskick och seminarieträffar.

Projektdata

Projektperiod

2018

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen

Projektledare

Mathias Söderholm

Finansiärer

Energimyndigheten

Bakgrund

Projektet drevs inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet med syfte att öka effekten av energikartläggningsstödet, och på så vis bidra till effektiv energianvändning och ökad konkurrenskraft bland svenska företag.

Varför energikartläggning?

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva företagets verksamhet, hur energin används och fördelas inom verksamheten. En kartläggning innehåller även åtgärdsförslag på hur företaget kan energieffektivisera och minska sina energikostnader.