Olja och restvärme Södermanlands län

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Energikontoret i Mälardalen genomförde en kartläggning av oljepannor bland industriföretag, bostadsrättsföreningar, hyresrättsföreningar och till viss del inom offentliga verksamheter. Nästa steg var att erbjuda minst tre av fyra aktörer rådgivning om konvertering, energieffektivisering och möjligheten att ansöka om finansiellt stöd från Naturvårdsverkets investeringsbidrag, Klimatklivet. Projektmålet var att bidra till minskad regional energianvändning och klimatpåverkan genom att fasa ut fossildrivna värmepannor.

Projektdata

Projektperiod

November 2017-december 2018

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen

Finansiärer

Länsstyrelsen Södermanlands län

Energikontoret i Mälardalen hittade oljepannorna i sotarregister, Räddningstjänstens cisternregister, Boverkets energideklarationsregister och bland tillståndspliktiga verksamheter i kommuner och Länsstyrelsen Södermanlands län. Ägare intervjuades för att även kartlägga i vilken utsträckning oljepannorna användes och därför borde prioriteras under den uppsökande rådgivningen.

Restvärme ytterligare fokusområde

Inom ramen för projektet byggde Energikontoret i Mälardalen även vidare på ”Restvärme i Södermanland”, ett tidigare genomfört projekt. En kartläggning av restvärmepotentialen bland sörmländska industriföretag låg till grund för en fördjupad kunskapsinsats. Ett 40-tal verksamheter fick grundläggande eller fördjupat stöd i form av ett målgruppsanpassat informationsmaterial och erbjudande om att kontakta Energikontoret i Mälardalen för direkta råd eller hjälp med en ansökan om investeringsbidrag.