Ökad transportrådgivning

Två energiingenjörer på Energikontoret i Mälardalen sätter sig i en bil för att åka på företagsbesök.

Verksamhetsområde: Transport och resande

Syftet med projektet var att stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningens kompetens inom hållbara transporter och att höja kvalitén på transportrådgivning mot medborgare samt små och medelstora företag. Resultatet blev handboken ”Klokbok, recept för hållbara resor”. På två aktiviteter som genomfördes inom ramen för projektet informerade Energikontoret i Mälardalen 126 personer om handboken.

Projektdata

Projektperiod

Juni 2011–december 2012

Projektpartners

FSEK

Projektledare

Mathias Söderholm

Finansiärer

Energimyndigheten