Digital databas med goda exempel på nudging för energieffektiv vardag

En överfull papperskorg i en park omringar av plastpåsar, flaskor och förpackningar.

Verksamhetsområde: Samhälle, statistik och analys

Syftet med projektet var att uppmärksamma och göra metoden ”nudging” tillgänglig för fler. Till grund låg att samhället med design och beteendevetenskap kan hjälpa fler att bo, konsumera och resa energieffektivt i vardagen.

Projektdata

Projektperiod

September 2019-augusti 2021

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen i samarbete med Nudgd AB, Högskolan i Gävle och HSB Norra-Storstockholm

Projektledare

Emelie Skoog

Finansiärer

Energimyndigheten

Energikontoret i Mälardalen

Nudgd AB

Högskolan i Gävle

HSB Norra-Storstockholm

Kontaktuppgifter

info@energikontor.se

Bakgrund

Nudging kan användas inom flera hållbarhetsområden, exempelvis genom att hjälpa hyresgäster spara el och vatten, underlätta återvinning och göra det lättare att resa hållbart. Inom ramen för projektet sammanställde vi goda exempel på framgångsrikt testade nudgar i en användarvänlig digital databas som framför allt vänder sig till energikontor, kommuner, företag, icke-statliga organisationer och aktörer inom akademi.

Digital databas för nudging

Projektet har sammanställt och testat goda exempel på framgångsrika knuffar (nudgar) och designtänkande som främjar beteendeförändring. Dessa exempel på nudgar har sammanställts i en databas tillgänglig online. Kontakta Nudgd AB för tillgång till databasen. Nudgd AB erbjuder också webbkurser, nyhetsbrev och rådgivning kring nudging.