Nätansluten solel

Man står på toppen av ett berg och ser ut över en soldränkt dal.

Verksamhetsområde: Samhälle, statistik och analys

Tillsammans med samtliga elnätsföretag i regionerna genomförde Energikontoret i Mälardalen en kartläggning av nätansluten solenergi i Mälardalen och på Gotland. Resultaten samlades i en databas och innehöll antal solcellsanläggningar samt anläggningarnas effekt i kW fördelat per kommun.

Projektdata

Projektperiod

2013–2015

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen

Projektledare

Fredrik Wedelstam

Finansiärer

Energimyndigheten

Bakgrund

Syftet med projektet var att stödja utvecklingen av den svenska solcellsmarknaden genom att tillhandahålla information om hur många anläggningar som fanns i landet, information som när projektet genomfördes inte fanns tillgänglig.