Movida

Energieffektiva kyldiskar i en livsmedelsbutik.

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Energikontoret i Mälardalen utbildade 20 lokala klimat- och energiinspektörer inom ramen för ”Moving from inspection to domestic advice by service companies” (Movida). Projektet innefattade, förutom Sverige, parter från sju andra EU-länder. Utbildningarna genomfördes i syfte att möta nya EU-krav på energianvändning och koldioxidutsläpp från kyl- och värmeanläggningar. Det övergripande projektmålet var att utbilda 200 inspektörer och genomföra 20 000 anläggningsinspektioner.

Projektdata

Projektperiod

Maj 2011–oktober 2013

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen

Finansiärer

Intelligent Energy Europe (IEE)