Lågenergihus för attraktivt boende

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Genom en serie seminarier nådde Energikontoret i Mälardalen över 490 personer, av vilka 150 var politiska representanter från 53 kommuner, med information om att bygga och renovera småhus och flerbostadshus enligt lågenergihusnormer. Inom ramen för projektet genomfördes även fyra studiebesök i privata och kommunala byggnader.

Projektdata

Projektperiod

September 2010-december 2011

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen, länsstyrelserna i Västmanlands, Södermanlands, Östergötlands och Uppsala län, Energimyndigheten, branschorganisationerna Swedisol, Svensk Ventilation och Glasbranschföreningen

Projektledare

Mathias Söderholm

Finansiärer

Energimyndigheten

Bakgrund

2009 genomförde Energikontoret i Mälardalen seminarier för kommunala tjänstemän och politiker i Södermanland, allmänheten och lokala hantverkare med information om lågenergihus och passivhus. Seminarierna var välbesökta och det fanns önskemål om fler liknande aktiviteter.