Lågenergihus för attraktivt boende (nationellt)

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Energikontoret i Mälardalen genomförde informations- och utbildningsinsatser om energieffektivt byggande. Målgruppen var kommunala tjänstemän och politiker och syftet att stimulera ökad efterfrågan, från privatpersoner och kommuner, på bostäder och lokaler med låg energianvändning. Projektet var del av en nationell satsning, och insatser genomfördes av flertalet energikontor i 20 av Sveriges 21 län. Sammanlagt 790 personer från 149 kommuner deltog.

Projektdata

Projektperiod

April 2012-mars 2013

Projektpartners

Energikontoren Sverige

Projektledare

Mathias Söderholm

Finansiärer

Energimyndigheten

Informations- och utbildningsinsatserna bestod framför allt av heldagsseminarier med tillhörande utbildningsmaterial. Innehållet hämtades till stor del från branschorganisationer som Swedisol, Svensk Ventilation och Sveriges Centrum för Nollenergihus.