Kunskapsnod för energiutmaningen och Europa

Verksamhetsområde: Samhälle, statistik och analys

Genom bland annat mejlutskick, nyhetsbrev, sociala medier och evenemang spred Energikontoret i Mälardalen information om EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Syftet var, framför allt, att uppmuntra offentliga aktörer i Mälardalen att söka finansiering för energiprojekt och engagera sig i diverse plattformar inom EU. Vårt regionala informationsuppdrag var uppdelat i fyra delar: kunskapsinhämtning, mobilisering, kunskapsspridning och rådgivning.

Projektdata

Projektperiod

2015–2020

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen

Projektledare

Fredrik Svensson

Horisont 2020 bestod av tre delar – excellent forskning, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. Med en budget om 800 miljarder kronor under programperioden 2014–2020 var det världens största satsning av sitt slag.