Insatsprojekt Hållbara transporter

Tre energiingenjörer från Energikontoret i Mälardalen diskuterar projektplanering över en cykel vid Eskilstunaån.

Verksamhetsområde: Transport och resande

För att stärka samhällets kännedom om den kostnadsfria och opartiska tjänsten kommunal energi- och klimatrådgivning, arrangerade Energikontoret i Mälardalen aktiviteter som seminarier, rådgivningsmöten och studiecirklar om laddplatser och hållbara resvanor, tillsammans med rådgivarna. Insatsprojekt Hållbara transporter var ett nationellt projekt som samordnades av Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor.

Projektdata

Projektperiod

2018–2020

Projektpartners

Energimyndigheten

Projektledare

Elin Törnwall

Finansiärer

Energimyndigheten

Över 12 000 fick rådgivning

Insatsprojekt Hållbara transporter drevs parallellt med Insatsprojekt Solel. Under projektperioden deltog 56 000 personer nationellt i de utåtriktade aktiviteterna. Över 12 000 personer fick rådgivning om just hållbara transporter. Och många rådgivare uppgav att de upplevde en ökad efterfrågan på deras tjänster som ett resultat av de två insatsprojekten.