Hållbart resande i Munktellstaden

Verksamhetsområde: Transport och resande

Det görs många resor till och från idrottsarenan och badhuset i Munktellstaden i Eskilstuna. Tävlande, motionärer och besökare tar sig dit för tävlingar, träningar och andra idrottsrelaterade aktiviteter. Energikontoret i Mälardalen drev därför ett projekt med syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för hållbara resvanor i stadsdelen. En resvaneundersökning från 2018 visar att projektet bland annat resulterade i en ökning av andelen bussresenärer.

Projektdata

Projektperiod

2015–2018

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen

Finansiärer

Eskilstuna kommun

Inom ramen för projektet planerade och genomförde Energikontoret i Mälardalen flera aktiviteter. Några exempel är ”Testresenär el-cykel”, en utmaning för vanebilister att cykla minst tre kilometer om dagen i tre veckor. Transportplanering som resulterade i att handbollsbussar sattes in på matchdagar för Eskilstuna Guif under säsongen 2017–2018. Och en tema-match med fokus på hållbara resor som uppmärksammades i lokal radio.