EU-finansierat stöd

Framtidens solel i östra Mellansverige (fas två)

En energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om solceller.

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Energikontoret i Mälardalen bidrar till att öka användningen av solel bland små och medelstora företag i östra Mellansverige. Syftet är att hjälpa dem öka verksamhetens konkurrenskraft och minska sina koldioxidutsläpp. På en projektwebbplats ligger kontaktuppgifter till rådgivare, inspirationsfilmer, installationsguider och solkartor. Inom ramen för projektet arrangerade projektparterna hösten 2021 en digital version av evenemanget Solsafari som lockade över 2 000 deltagare.

Projektdata

Projektperiod

Februari 2019–maj 2022

Projektpartners

Länsstyrelsen Östergötland

Projektledare

Martin Heed

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Region Uppsala

Region Östergötland

Regionförbundet Södermanland

Region Örebro län

Region Västmanland

Länsstyrelsen Östergötland

STUNS

Länsstyrelsen Örebro

Linköpings kommun

Norrköpings kommun

Motala kommun

Mjölby kommun

Vadstena kommun

Karlskoga kommun

Örebro kommun

Västerås kommun

Köpings kommun

Lindesberg kommun

Uppsala kommun

Håbo kommun

Heby kommun

Avesta kommun

Östhammars kommun

Eskilstuna kommun

Nyköpings kommun

Katrineholms kommun

Örebro kommun

Till grund för projektet låg regeringens mål för energipolitiken. 2020 ska 50 procent av Sveriges energianvändning komma från förnybara källor och 2040 ska den till 100 procent komma från förnybara källor. Solel är en sådan förnybar källa.

Ett samverkansprojekt

Vi deltog i projektet tillsammans med ett antal koordinatorer. De är Energikontoret Östergötland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Västmanland, Stuns Energi och Almi Företagspartner Östergötland.