EU-finansierat stöd

Framtidens elsystem i östra Mellansverige (förstudie)

Fyra ingenjörer diskuterar energifrågor runt ett träbord i en ljus konferenslokal.

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

2040 ska Sverige ha ett 100 procent förnybart elsystem. Inom ramen för förstudien Framtidens elsystem i östra Mellansverige undersöker Energikontoret i Mälardalen hur den offentliga sektorn bäst kan involvera näringslivet i omställningen och samtidigt stötta fortsatt regional tillväxt. Förstudien utgår från lagförslagspaketet Ren Energi inom EU.

Projektdata

Projektperiod

Februari–oktober 2021

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Örebro län och Energikontoret Östergötland

Projektledare

Martin Heed

Finansiärer

Region Uppsala

Eskilstuna kommun

Länsstyrelsen Östergötland

Region Örebro län

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Bakgrund

2022 träder nya lagar från lagförslagspaketet Ren Energi inom EU (The Clean Energy for all Europeans package) eventuellt i kraft. Syftet med paketet är att bidra till att göra EU ledande i världens omställning till ren energi. De nya lagarna kan ge allmänheten, fastighetsägare, företag och föreningar större möjlighet att aktivt bidra till omställningen mot ett förnybart elsystem.

En förstudie tar fram förutsättningar för kommande projekt

Sverige behöver ett elsystem som kan hantera produktion, distribution och användning av stora mängder förnybar energi. Förstudien är uppdelad i tre steg. Först genomförs en litteratur- och intervjustudie. Sedan deltar berörda aktörer i gemensamma workshops. Och slutligen presenteras resultaten som kan ligga till grund för kommande genomförandeprojekt inom omställning av det svenska elsystemet.