Främja energieffektivare användning av dieseldrivna arbetsmaskiner

Verksamhetsområde: Transport och resande

Energikontoret i Mälardalen genomförde en rad åtgärder med syfte att bidra till att minska energianvändning och klimatpåverkan från arbetsmaskiner i skogs-, jordbruks- och entreprenadssektorn. Vi utbildade lantbrukare i så kallad sparsam körning. Vi tog fram en instruktionsfilm för skogs- och lantbruksskolor, skogsentreprenörer och andra skogsaktörer. Och vi utvecklade metoder för mer effektiv gaturenhållning.

Projektdata

Projektperiod

Augusti 2011–juni 2014

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen, Länsstyrelsen Uppsala län, Uppsala kommun och Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI)

Finansiärer

Energimyndigheten

Flera kartläggningar låg till grund för utbildningarna och informationsmaterialet som sammanställdes inom ramen för projektet. Projektparterna hämtade underlag från Skogsforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, Hargs bruk AB, Torslunda Lantbruksentreprenad AB och ett större anläggningsprojekt inom Uppsala kommun.

Bakgrund

Under projektperioden var utsläpp från arbetsmaskiner ett utpekat insatsområde av Energimyndigheten. I Uppsala län stod arbetsmaskiner för cirka tio procent av länets totala utsläpp, och samtidigt fanns potential att minska deras bränsleanvändning med i genomsnitt tio procent. Det motsvarade en besparing om 3 000 ton diesel eller 30 000 MWh per år.