Färdplan Klimatneutralt Uppsala

Verksamhetsområde: Samhälle, statistik och analys

Energikontoret i Mälardalen bidrog till at kartlägga vilka åtgärder som krävs för att Uppsala kommun ska vara klimatneutral till 2050. Med modelleringsprogrammet The Low Emissions Analysis Platform (LEAP), som utvecklas av den oberoende och icke-vinstdrivande forskningsorganisationen Stockholm Environment Institut (SEI), tog projektparterna fram modeller till tre arbetspaket. De var: nuläge, bas- och referensscenario. Resultaten visar att det krävs en samhällsomställning med åtgärder inom bland annat teknik, politik, ekonomi och beteenden för att nå målet.

Projektdata

Projektperiod

2013–2015

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen, Uppsala kommun, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala universitet, Vattenfall Värme Uppsala och Biogas Öst

Finansiärer

Energimyndigheten

1990 motsvarade utsläppen i Uppsala kommun 9,1 ton växthusgaser per invånare och år. För att Uppsala kommun ska vara klimatneutral 2050 måste utsläppen ha minskat till 0,5 ton växthusgaser per invånare och år (inräknat en befolkningstillväxt från 200 000 till 340 000 invånare).

Resultat

Modelleringarna som tagits fram inom ramen för projektet visar att den, under projektperioden, föreslagna nationella klimatpolitiken skulle minska utsläppen till 5,9 ton växthusgaser per invånare och år till 2050. En ”mycket kraftfull nationell politik” och miljömedvetna medborgare har potential att minska utsläppen till 0,7 ton växthusgaser per invånare och år till 2050.

Åtgärder som krävs är bland andra kraftiga energieffektiviseringar inom näringslivet, elektrifierade transporter, utfasning av avfallsförbränning av fossil plast och lokal utbyggnad av vindkraft, solenergi och fjärrvärmesystem.