EU-finansierat stöd

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE)

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Det finns stor potential till energieffektivisering inom bygg- och fastighetssektorn. Därför arrangerar Energikontoret i Mälardalen nätverk och utbildningar i ämnet och erbjuder stöd i samband med energikartläggningar. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som deltar i projektet får möjlighet att testa digitala lösningar och delta i forum för erfarenhetsutbyte.

Projektdata

Projektperiod

Januari 2019–april 2022

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Östergötland och Energikontoret Region Örebro

Finansiärer

Region Uppsala

Region Sörmland

Region Västmanland

Region Örebro län

Region Östergötland

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Målet är att stärka förutsättningarna för en mer resurseffektiv energianvändning i bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och byggnader i offentlig verksamhet i östra Mellansverige.

”Vi kommer få ett lika bra resultat”

ESSE bygger på lärdomar från projektet Energieffektiva företag genom energikontor i samverkan som drevs av Energikontoret Region Örebro län 2015–2018. Inom ramen för satsningen genomförde tre bostadsrättsföreningar, med sammanlagt 110 bostäder, åtgärder som sänkte energikostnaderna med i genomsnitt 70 000 kronor per förening och år.

– Eftersom vi kommer jobba nära fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, och erbjuda dem stöd i form av utbildningar och energiomgångar, tror vi att vi kommer få ett lika bra resultat nu, säger Stefan Bernström, projektledare för ESSE på Energikontoret Region Örebro län.