Energikartläggning Västmanland

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Vilka åtgärder för energieffektivisering, effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi har genomförts, pågår eller är planerade i kommunerna i Västmanland? Det sammanställde Energikontoret i Mälardalen i en rapport med syfte att lyfta goda exempel och se var det fanns behov av stöd. Till grund för projektet låg Sveriges länsstyrelsers regeringsuppdrag att redovisa regionala och kommunala hinder mot att uppnå målen för nettoutsläpp av växthusgaser till 2050.

Projektdata

Projektperiod

Augusti 2011-mars 2012

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen

Finansiärer

Länsstyrelsen Västmanlands län

Som underlag till rapporten arrangerade Energikontoret i Mälardalen dialogmöten och undersökte kommunernas klimatstrategier, energiplaner och handlingsplaner för energieffektivisering.