Energieffektivare drift för handlingskraftiga fastighetsskötare

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

För att öka kunskap om och engagemang och intresse för energieffektivisering genomförde Energikontoret i Mälardalen 24 praktiska heldagsutbildningar för sammanlagt 310 fastighetsskötare, husvärdar och vaktmästare. De kommunala energi- och klimatrådgivarna deltog även i utbildningen.

Projektdata

Projektperiod

November 2010-oktober 2012

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen

Finansiärer

Energimyndigheten

Fastighetsägarna Mellansverige AB

SABO AB

Vattenfall AB

Resultat

För att bedöma utbildningarnas effekt utförde Energikontoret i Mälardalen mätningar av en fastighet per län. Flens Bostads AB uppnådde en energibesparing om 7 procent vilket motsvarade en årlig besparing om 980 000 kr i energikostnader.

Bakgrund

Projektet omfattade Södermanlands, Västmanlands, Östergötlands, Örebro och Uppsala län och drevs i samarbete med Energikontoret Regionförbundet Örebro, Energikontoret Östra Götaland, Fastighetsägarna Mellansverige och SABO.