Energieffektiva lantbruk (etapp 1–4)

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Vilka är egentligen de största energislukarna inom lantbruket? Det var frågan som låg till grund för projektet Energieffektiva lantbruk, som påbörjades 2007 och sedan förlängdes, med en andra, tredje och slutligen fjärde fas. Genom rådgivning, informationsbroschyrer och seminarier spreds resultaten, och vid projektets slut, 2011, hade 56 gårdar i Mälardalen stärkt kompetens inom energieffektivisering.
Ett flertal hade dessutom minskat sin årliga energianvändning.

Projektdata

Projektperiod

2007–2011

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen

Finansiärer

Energimyndigheten

Länsstyrelsen Södermanlands län

Länsstyrelsen Västmanlands län

Sparbanksstiftelsen Rekarne

Sörmlands Sparbanks Miljöbank

Så fick 56 gårdar ett mer klimatsmart tänk

Projektidén föddes hos en projektledare på Energikontoret i Mälardalen efter en rundvandring på en gårdsmässa för lantbrukare. Genom att öka intresset för och kunskapen om energi skulle fler lantbrukare kunna minska sin energianvändning, dra ned på sina kostnader och bidra till ett mer hållbart lantbruk. Projektet inleddes med en beräkning av elanvändningen på 150 mjölkproduktionsgårdar i Mälardalen, alla i en storlek om cirka 70 mjölkkor. Den potentiella besparingen visade sig vara nästan 5 GWh – eller lika mycket energi som 200 normalstora, elvärmda villor använder under ett år.

Värme, vatten och ventilation

Sedan genomförde Energikontoret i Mälardalen energikartläggningar på ett flertal gårdar för att hitta de största energislukarna. Det var framför allt varmvattenproduktion, ventilation, värme, belysning, utgödsling och vakuumpumpar som visade sig ha störst potential.

Ut med det gamla, in med det förnybara

Inom ramen för projektet undersökte Energikontoret i Mälardalen också vilka möjligheter till egenproducerad el som passar bäst på allt från mindre familjedrivna gårdar till större lantbruksföretag. När den gamla utrustningen på gården börjar gå på knäna, återstår många hållbara lösningar. Solenergi, vattenkraft, vindkraft och biobränslen är alla gångbara alternativ – och för varje enskild gård i Mälardalen finns idag oberoende kommunala rådgivare som erbjuder stöd och vägledning, helt utan kostnad.