EU-finansierat stöd

Energieffektiva företag i östra Mellansverige

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Små och medelstora företag har stor potential att energieffektivisera sina verksamheter. Men potentialen utnyttjas inte, framför allt på grund av bristande samordning med andra aktörer, brist på erfarenhet och resurser och brist på beställarkompetens. Det visade analyser från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) som genomfördes 2014. Därför bidrog Energikontoret i Mälardalen till tio projektaktiviteter med syfte att hjälpa företag och andra verksamheter att energieffektivisera.

Projektdata

Projektperiod

September 2015–december 2018

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Örebro län och Energikontoret Östra Götaland

Projektledare

Mathias Söderholm

Finansiärer

Tillväxtverket

Regionförbundet Sörmland

Regionförbundet Uppsala län

Länsstyrelsen Västmanlands län

Region Örebro län

Region Östergötland

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

De tio projektaktiviteterna var stärkt samordning mellan Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Örebro län och Energikontoret Östra Götaland under projektperioden (1), stärkt samverkan mellan viktiga aktörer (2) och Energiforum, en dialogplattform och mötesplats för företag, leverantörer, forskare, innovatörer och myndigheter (4). Att effektivisera energi- och klimatrådgivarnas företagsrådgivning (5), kunskapsinsatser mot nyckelpersoner i verksamheterna (6) och aktiviteten ”Energismart är lika med affärssmart” (7) var ytterligare aktiviteter. Och slutligen genomfördes energieffektiva företagsnätverk (8), innovativa lösningar (9) och projektkoordinering och administration (10).