Energieffektiva bostadsrättsföreningar

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Energikontoret i Mälardalen erbjöd bostadsrättsföreningar rådgivning kring energieffektivisering. Projektet drevs i samverkan med Vattenfall Värme Uppsala, Riksbyggen och Uppsala kommun, inom ramen för Uppsala Klimatprotokoll – ett initiativ som ska bidra till Uppsalas långsiktiga utveckling. Energikontoret i Mälardalen erbjöd rådgivning till 167 föreningar och besökte 41 av dem. 30 av de besökta bostadsrättsföreningarna genomförde åtgärder som innebar en sammanlagd energibesparing om 621 MWh/år.

Projektdata

Projektperiod

November 2013–mars 2015

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen

Finansiärer

Energimyndigheten

På de rådgivande besöken utbildades hela eller delar av styrelsen i energieffektiviseringsåtgärder och vilka resultat de kan ge. Rådgivningen innefattade även information som höjde beställarkompetensen bland styrelsemedlemmarna i bostadsrättsföreningarna.