Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län

Verksamhetsområde: Transport och resande

Hur kan de kommunala transporterna effektiviseras? Det var frågan som låg till grund för projektet. Vid projektavslut hade 16 kommuner från de tre medverkande länen gemensamt minskat energianvändningen i transportsektorn med 830 MWh, motsvarande sex procent, och koldioxidutsläppen med 215 ton – även det motsvarande sex procent.

Projektdata

Projektperiod

2011–2014

Projektpartners

Länsstyrelsen Uppsala län, Länsstyrelsen Västmanlands län och Länsstyrelsen Södermanlands län

Finansiärer

Energimyndigheten

Energikontoret i Mälardalen bidrog till projektet i två etapper – först med en utbildningsdag, sedan under utvecklingen av planer för kommunernas fortsatta transporteffektiviseringsarbete. Deltagande kommuner var Arboga, Enköping, Fagersta, Flen, Hallstahammar, Heby, Håbo, Knivsta, Kungsör, Köping, Strängnäs, Surahammar, Trosa, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.

Bakgrund

2011 saknade många kommuner kunskap om energieffektivisering inom transportsektorn – samtidigt fanns potential för väsentliga förbättringar genom relativt enkla åtgärder, som körsätt, reseplanering och val av fordon. Enligt Trafikverket stod fossila bränslen för 95 procent av bränsleanvändningen under projektperioden. De flesta kommuner hade potential att minska energianvändningen med minst 20 procent och kostnaderna för tjänsteresor med minst 10 procent.