Data4Action

Verksamhetsområde: Samhälle, statistik och analys

Det kan vara utmanande för kommuner och regioner att få åtkomst till energidata på grund av äganderätter, kommersiell känslighet och bristande resurser. Samtidigt är data avgörande för god energiplanering. Därför bidrog Energikontoret i Mälardalen till Data4Action med syfte att utveckla samarbetsmodeller mellan lokala och regionala myndigheter och energidataleverantörer. Som ett resultat påbörjade vi statistikprojektet Implementeringsnätverk i Uppsala län och blev regional informatör inom ramen för EU-projektet Borgmästarvalet.

Projektdata

Projektperiod

2011

Projektpartners

Energikontor Norr

Finansiärer

Intelligent Energy Europe Programme (IEE)

Ett pågående projekt

Energikontoret i Mälardalen deltog under 2011, men Data4Action är ett pågående projekt. Det övergripande syftet är att upprätta långsiktiga datautbyte-modeller för hållbar energiplanering genom ett kontinuerligt samarbete mellan offentliga myndigheter och energiintressenter. Data4Action fokuserar på fyra huvudaktiviteter: att förbättra förutsättningarna för datautbyte, att mobilisera viktiga aktörer, att underlätta samarbete och att skapa nya inventeringsverktyg.