EU-finansierat stöd

Cirkulär ekonomi i östra Mellansverige (CEÖMS)

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Hur kan vi som energikontor bidra till ett konkurrenskraftigt, energi- och resurseffektivt näringsliv? I en förstudie inom ramen för projektet CEÖMS kartlade vi tidigare genomförda cirkulära insatser i syfte att besvara den frågan. Det resulterade i kunskap om metoder att vidareutveckla i framtida projekt tillsammans med små och medelstora företag, offentliga aktörer och lärosäten.

Projektdata

Projektperiod

Januari–juni 2020

Projektpartners

Region Östergötland

Projektledare

Agnes Widing

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Region Sörmland

Region Örebro län

Region Östergötland

Region Uppsala

Bakgrund

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. En cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår och naturresurser används effektivt, är ett område där det finns det mycket att göra inom en rad sektorer som samtidigt kan ge nya affärsmöjligheter med stor tillväxtpotential.