Behovsmotiverade, innovationsfrämjande och klimateffektiva projekt (BIK)

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

BIK var en förstudie med syfte att identifiera projektidéer som kunde ta sig an framtidsfrågor från tillväxtagendan Europa 2020 och Östersjöstrategin. Energikontoret i Mälardalen samordnade ”klimateffektiv teknik” på uppdrag av Eskilstuna kommun, en av fem temagrupper som ingick i förstudien. De övriga temagrupperna var hållbara transporter, vatten, avfall och markfrågor samt hållbar IT. Projektet resulterade i nio planer för genomförandeprojekt.

Projektdata

Projektperiod

Januari 2014–januari 2015

Projektpartners

Eskilstuna kommun

Finansiärer

Tillväxtverket

Stiftelsen Europa Institutet i Västerås

Västerås stad

MITC AB

Järnvägsklustret i Mälardalen ekonomisk förening

Mälarens vattenvårdsförbund