Baltic Biogas Bus

Verksamhetsområde: Transport och resande

Biogas som drivmedel i stadsbussar minskar kollektivtrafikens växthusgasutsläpp och annan miljöpåverkan och kan även skapa nya arbetstillfällen. Det visade resultaten från projektet Baltic Biogas Bus. Inom ramen för projektet Biogas Öst (som 2013 blev en egen organisation) bidrog Energikontoret i Mälardalen till projektet som en av tolv parter från sammanlagt åtta länder. Projektets syfte var att undersöka produktion, distribution och användning av biogas i Östersjöregionen.

Projektdata

Projektperiod

2009–2012

Projektpartners

Storstockholms Lokaltrafik (SL)

Finansiärer

Intereg Baltic Sea Region (EU-fond)

Läs mer

Biogas Öst

Resultaten visade även att ökad energieffektivitet och ökad tillgång till förnybart bränsle var viktiga för göra biogasbussen till ett mer attraktivt alternativ. Sommaren 2013 godkändes en förlängning av projektet, More Baltic Biogas Bus, som drevs vidare av organisationen Biogas Öst.