EU-finansierad

2023-01-25

Omställningslyftet delar konkreta tips: Så kan företag minska sina energikostnader

Nyhet

Sofia har en forskarexamen inom byggnads- och installationsteknik, civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi och 15 års erfarenhet av forskning och utveckling relaterad till energieffektivitet i kommersiella fastigheter och efterfrågeflexibilitet.

I 2000-talets energikrisdrabbade Kalifornien var effekttoppar, strömavbrott och ekonomiska förluster vanligt förekommande. För att hålla nätet stabilt och kostnader låga infördes flera förändringar – kan vi lära oss av dem? Det kommer Sofia Stensson, forskare på RISE, berätta om på ett nationellt webbinarium för företag torsdag 2 februari. På agendan står också energiledning, elhandel och konkreta åtgärdstips för minskade energikostnader.

Genom att anpassa sin elanvändning över dygnet kan företag göra gott för klimatet och stärka både varumärke och plånbok. Just användarflexibilitet var en avgörande del av lösningen på Kaliforniens energikris för 20 år sedan.

I utvecklingen mot ett mer förnyelsebart energisystem är det också viktigt att det finns information att tillgå. Utbildning före en akut kris är alltid en god investering, oavsett om det är privatpersoner eller ansvariga myndigheter och företag som avses. Sofia Stensson, forskare på RISE

Länk till anmälan: Sänk dina företagskostnader med enkla energiåtgärder

Kostnadsfritt och öppet för företag i hela landet

Webbinariet arrangeras inom ramen för Omställningslyftet, en nationell satsning med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Omställningslyftet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).