EU-finansierad

2022-02-17

Nu startar tvåårsprojektet som ska bana väg för ökad elnätskapacitet

Nyhet

Projektet Elkapacitet och effektanvändande i östra Mellansverige startade 3 januari 2022 och pågår till 31 oktober 2023.

I framtiden ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion från källor som sol, vind och vatten. Andelen förnybar energi måste helt enkelt öka om vi ska nå FN:s globala mål och bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt är kapacitetsutmaningar i elnäten ett växande problem – redan nu. Det ligger till grund för det nystartade projektet Elkapacitet och effektanvändande i östra Mellansverige, som Energikontoret i Mälardalen driver i samverkan med Region Örebro län.

Energikontoret i Mälardalen har beviljats en projektbudget om 6 500 000 kronor i syfte att tackla kapacitetsutmaningar och öka möjligheten för elektrifiering och förnybar energi. Arbetet ska involvera samverkan mellan bland andra elnätsföretag, näringsliv, regioner och kommuner.

Ett annat viktigt fokusområde är nätutvecklingsplaner. Vi ska stötta kommunerna i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län i arbetet med att möta behoven som beskrivs för utveckling av planer. Vi ska även knyta samman aktörer för att möjliggöra demonstrationer och pilotprojekt med nya tekniker och innovationer som kan stärka elnätens kapacitet. Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen

”För oss är det en fantastisk möjlighet”

Kungsör, som klev in som delägare till Energikontoret i Mälardalen i april 2021, är en av många kommuner med effektbrist högt på agendan. Möjligheten att möta kapacitetsutmaningarna med hjälp av Energikontoret i Mälardalen är en fantastisk möjlighet, menar kommundirektör Claes-Urban Boström:

– Vi vill utvecklas inom energiområdet och ser också en brist på energi. Skulle vi få en etableringsförfrågan från en större aktör som kan ge kommunen 100 jobb måste vi tacka nej, eftersom effekten inte räcker till. Det är sanslöst.

Projektet tar avstamp i två förstudier

Inom ramen för förstudien Framtidens elsystem i östra Mellansverige undersökte Energikontoret i Mälardalen de regionala förutsättningarna för att hitta fungerande lösningar på ekonomiska och tekniska utmaningar i omställningen till ett förnybart elsystem.

Projektet Elkapacitet och effektanvändande i östra Mellansverige startade 3 januari 2022 och pågår till 31 oktober 2023. Energikontoret i Mälardalens projektbudget finansieras av Tillväxtverket, Eskilstuna kommun och regionerna Sörmland, Västmanland och Uppsala.