2023-04-20

Mobilitetsexpert Marie Pellas vinner Trafikpriset 2023

Nyhet

Hon är en medveten mobilist som lever som hon lär och en sann inspiratör som sprider kunskap och lärdomar. Det skriver Sveriges ledande branschorganisation inom trafikplanering, Trafiktekniska föreningen, som utser Marie Pellas till vinnare av Trafikpriset 2023. Med utmärkelsen vill föreningen uppmärksamma hennes strävan efter att utmana normen om bilägande och bilens framkomlighet.

– Att motta det här priset och genom det kunna sätta ännu mer fokus på hållbar mobilitet ger mig energi och uppmuntran, säger Marie Pellas, mobilitetsexpert på Energikontoret i Mälardalen. Att jobba för en hållbar mobilitet i Sverige är inte alltid det smidigaste. Vi har en stark bilnorm som kan vara tuff att utmana, även fast vi vet alla de positiva effekter som kommer med en hållbar mobilitet, även för de som måste köra bil i vardagen.

Bidrar till hållbar energiomställning

Energikontoret i Mälardalen är ett icke-vinstdrivande och offentligt ägt bolag som verkar för hållbar energiomställning i de tre länen Södermanland, Västmanland och Uppsala. Där bidrar Marie Pellas med sin kompetens på flera sätt – hon arbetar med allt från projekt och ägaruppdrag till stadsutvecklingsplaner och utvecklingen av energistrategier för kommuner.

Marie Pellas är också en mycket kunnig och populär föreläsare inom mobilitetsfrågor, och vi är stolta över att hennes driv och engagemang för hållbar utveckling uppmärksammas. Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen

”Marie drivs av det hållbara samhället och de människor som bor där”

Trafikpriset har sedan 2005 årligen delats ut till personer som på ett eller annat sätt har bidragit till att driva utvecklingen framåt inom trafik- och transportområdet. Juryns motivering lyder:

“Trafikpriset 2023 tilldelas Marie Pellas för hennes stora engagemang och insatser när det kommer till gröna resor och hållbar stadsplanering. Marie drivs av det hållbara samhället och de människor som bor där. Hon lever som hon lär och är en sann inspiratör som sprider kunskap och lärdomar inom många olika forum – företag, högskolor, kommuner, intresseorganisationer och nu senast som mobilitetsexpert på Energikontoret Mälardalen. Vi vill uppmärksamma Maries strävan efter att utmana normen om bilägande och bilens framkomlighet. En medveten mobilist som väljer färdmedel efter behov, inte efter normens förval om bil. Ett hållbart samhälle är inget som kan uppnås enbart genom smart fysisk planering, utan minst lika viktigt är att få med individens beteende och vanor.”

På Trafiktekniska föreningens årsmöte den 25 april föreläser Marie Pellas om stads- och trafikplanering.