2021-04-13

Kungsörs kommun ny delägare till Energikontoret i Mälardalen

Nyhet

Claes-Urban Boström, kommundirektör i Kungsör kommun.

Kungsör, den näst snabbast växande kommunen i Västmanland, är en attraktiv etableringsort som lockar allt fler företag. I ett steg mot en hållbar utveckling blir kommunen delägare till Energikontoret i Mälardalen, ett expertorgan inom energi- och klimatfrågor. Det slog kommunfullmäktige fast i ett enhälligt beslut måndagen den 12 april 2021. ”För oss är det en fantastisk resurs och möjlighet”, säger kommundirektör Claes-Urban Boström.

Energikontoret i Mälardalen driver bland annat lokala, regionala och nationella energiprojekt som påverkar kommuner, näringsliv, lärosäten och andra relevanta aktörer. Det är välbehövlig kompetens, menar Claes-Urban Boström, kommundirektör i Kungsörs kommun.

– Vi vill utvecklas inom energiområdet och ser också en brist på energi, säger han. Eftersom vi är en liten och otroligt expansiv kommun med ganska begränsade resurser är Energikontoret i Mälardalen, kommunens egen organisation, det bästa stödet vi kan få.

Energieffektivisering inom näringslivet en satsning

Som på många håll i landet påverkas Kungsör av effektbrist, det vill säga att elproduktionen inte alltid kan möta efterfrågan på el.

– Skulle vi få en etableringsförfrågan från en större aktör som kan ge kommunen 100 jobb måste vi tacka nej, eftersom effekten inte räcker till. Det är sanslöst, säger Claes-Urban. Kan vi skapa ytterligare effekt genom att tillsammans med Energikontoret i Mälardalen energieffektivisera i våra företag och kommunen är det klart att vi måste ta en sådan chans.

Energikontoret i Mälardalen verksamt i Västmanland sedan 2007

Bolaget har i länet bland annat hjälpt små och medelstora företag minska sina växthusgasutsläpp med motsvarande 1 000 ton CO2 per år.

– Det är mycket glädjande att kommuner i vår region ser potentialen i samägande av Energikontoret i Mälardalen och på så sätt stärker sina förutsättningar för hållbar energi- och klimatutveckling, säger Lina Gellermark, verkställande direktör på Energikontoret i Mälardalen.