2021-04-13

Kungsörs kommun ny delägare till Energikontoret i Mälardalen

Nyhet

Claes-Urban Boström, kommundirektör i Kungsör kommun.

Kungsör, den näst snabbast växande kommunen i Västmanland, är en attraktiv etableringsort som lockar allt fler företag. I ett steg mot en hållbar utveckling blir kommunen delägare till Energikontoret i Mälardalen, ett expertorgan inom energi- och klimatfrågor. Det slog kommunfullmäktige fast i ett enhälligt beslut måndagen den 12 april 2021. ”För oss är det en fantastisk resurs och möjlighet”, säger kommundirektör Claes-Urban Boström.

Energikontoret i Mälardalen driver bland annat lokala, regionala och nationella energiprojekt som påverkar kommuner, näringsliv, lärosäten och andra relevanta aktörer. Det är välbehövlig kompetens, menar Claes-Urban Boström, kommundirektör i Kungsörs kommun.

– Vi vill utvecklas inom energiområdet och ser också en brist på energi, säger han. Eftersom vi är en liten och otroligt expansiv kommun med ganska begränsade resurser är Energikontoret i Mälardalen, kommunens egen organisation, det bästa stödet vi kan få.

Energieffektivisering inom näringslivet en satsning

Som på många håll i landet påverkas Kungsör av effektbrist, det vill säga att elproduktionen inte alltid kan möta efterfrågan på el.

Skulle vi få en etableringsförfrågan från en större aktör som kan ge kommunen 100 jobb måste vi tacka nej, eftersom effekten inte räcker till. Det är sanslöst. Kan vi skapa ytterligare effekt genom att tillsammans med Energikontoret i Mälardalen energieffektivisera i våra företag och kommunen är det klart att vi måste ta en sådan chans. Claes-Urban Boström, kommundirektör i Kungsörs kommun

Energikontoret i Mälardalen verksamt i Västmanland sedan 2007

Bolaget har i länet bland annat hjälpt små och medelstora företag minska sina växthusgasutsläpp med motsvarande 1 000 ton CO2 per år.

– Det är mycket glädjande att kommuner i vår region ser potentialen i samägande av Energikontoret i Mälardalen och på så sätt stärker sina förutsättningar för hållbar energi- och klimatutveckling, säger Lina Gellermark, verkställande direktör på Energikontoret i Mälardalen.