2022-04-27

Knivsta kommun beviljad installationsstöd för 13 laddplatser

Nyhet

Energikontoret i Mälardalen arbetar för en mer hållbar utveckling på flera sätt. Vi genomför informationskampanjer, driver projekt och sammanställer klimatstatistik som ligger till grund för beslut. Ett annat viktigt uppdrag är att agera bollplank och erbjuda våra ägarkommuner rådgivning, bland annat vid ansökan om diverse stöd och bidrag för hållbara initiativ. 2021 bistod bolaget Knivsta kommun i framtagningen av en ansökan till Naturvårdsverkets installationsstöd ”Ladda bilen” – som nyligen beviljades.

13 laddplatser vid fyra fastigheter

Det beviljade installationsstödet omfattar 13 så kallade icke-publika laddplatser för elbilar. Det vill säga, laddplatser som framför allt används av anställda, boende och organisationer. Laddplatserna installeras fördelade över fyra separata fastigheter i Knivsta kommun.

– Knivsta kommun arbetar aktivt i omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Dan-Erik Pettersson, ekonomichef på Knivsta kommun. Han fortsätter:

– Att ta tillvara de bidrag som finns, möjliggör och påskyndar omställningen. De 13 laddplatserna bygger bort hinder och möjliggör utbyte till fossiloberoende fordon.

Upp till halva installationskostnaden

Naturvårdsverkets installationsstöd Ladda bilen bidrar med upp till 50 procent av kostnaden för installationen av laddplatserna, som mest 15 000 kronor per laddplats. För Knivsta kommun innebär det stöd upp till 195 000 kronor.

Det är alltid väldigt glädjande när ansökningar vi har lagt tid och kraft på beviljas, och att det innebär medel som tar kommunen ett steg vidare i sitt omställningsarbete. Mathias Söderholm, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Naturvårdsverkets ansökan till installationsstödet Ladda bilen är öppen så länge medel finns kvar.