2022-05-30

Heby kommun blir ny delägare till Energikontoret i Mälardalen

Nyhet

Foto: Lina Salomonsson, miljöstrateg, Heby kommun.

Energikontoret i Mälardalen är en kompetensresurs som arbetar för hållbar energiutveckling i sina ägarkommuner. Bland annat genom att driva lokala, regionala och internationella projekt, om allt från laddinfrastruktur och solenergi – till hur kommuner bäst kan arbeta för att uppnå globala klimatmål och tackla utmaningar som effektbrist. Nu blir Heby kommun ny delägare till bolaget enligt kommunfullmäktiges beslut, som vann laga kraft måndag 23 maj 2022. ”Det känns mycket bra”, säger miljöstrateg Lina Salomonsson.

Heby kliver in som delägare till bolaget av flera anledningar. Bland annat vill kommunen säkra tillgången till expertkunskap för strategiskt energiarbete och delta i projekt som Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige – en nystartad satsning med syfte att stötta kommuner och andra aktörer i arbetet med att säkra tillgången på el.

– Vi har i Heby beslutat inriktningar för vårt arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030. Därför känns det mycket bra att vi nu breddar vår tillgång till expertkunskap inom hållbar energiutveckling, effektiv energianvändning och förnybar energi. Genom Energikontoret i Mälardalen får vi också bättre förutsättningar för samverkan med andra kommuner och aktörer, och vi blir starkare tillsammans, säger Lina Salomonsson, miljöstrateg på Heby kommun.

16 ägarkommuner

Sedan 23 maj ägs Energikontoret i Mälardalen i sin helhet av sammanlagt 16 kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. Bolaget har även ett serviceavtal med Uppsala kommun.

Vi är en kompetensresurs inom energi- och klimatområdet, och en viktig uppgift för oss är att knyta samman kontakter som leder till positiva resultat. Vi har varit verksamma i Uppsala län sedan 2007 och ser fram emot Heby kommuns samägande och deltagande i vår framtida verksamhet. Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen