2022-06-22

Energikontoret i Mälardalen förstärks med fyra nya medarbetare i augusti

Nyhet

Bolaget växer med nya projekt och uppdrag som ska bidra till en mer hållbar energiutveckling i Mälardalen – därför förstärker vi verksamheten med fyra medarbetare. Våra nyaste kollegor kliver på i augusti och med sig tar de erfarenhet och kompetens inom klimatstrategier, solenergi- och batterilösningar samt elkraft och elkapacitet, för att nämna några exempel. Varmt välkommen säger vi till Carin Råberger, Rasmus Luthander, Isabella Agerhäll och Sofia Ekbring.

– Vår personal är vår viktigaste resurs, och vi är mycket stolta över att kunna förstärka Energikontoret i Mälardalens team med den här rekryteringen, säger Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen.

Carin Råberger är ett för bolaget länge eftertraktat tillskott. Hon har en miljöingenjörsexamen från Mälardalens högskola och över 20 års gedigen erfarenhet inom exempelvis projektledning, byggrelaterade uppdrag samt energi- och klimatstrategier. Bland tidigare uppdragsgivare kan hon räkna Västerås stad och Energimyndigheten, och senast kommer Carin från Länsstyrelsen i Örebro län.

Carin, vad innebär ditt nya uppdrag för Energikontoret i Mälardalens ägarkommuner?

– Tillsammans med mina nya kollegor ser jag fram emot att stötta kommunerna i hållbarhetsarbetet, och med min tidigare erfarenhet vill jag bidra till en utveckling med hänsyn till minskad klimatpåverkan och möjligheterna med förnybar energi och energieffektivisering, säger hon.

Rasmus Luthander kan elkapacitet – han har disputerat vid Uppsala universitet inom solenergi, batterilagring och dess inverkan på lokalnätet. Rasmus kommer senast från en roll med fokus på projektering av kraftledningar i stam- och regionnät. På Energikontoret i Mälardalen ska han framför allt arbeta med det nystartade samverkansprojektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige. Det som lockar med uppdraget, menar Rasmus, är projektets helhetsgrepp på eleffektproblematiken i Mälardalen och samspelet mellan produktion, distribution och konsumtion.

Rasmus, hur kan Mälardalen tackla utmaningen med elkapacitetsbrist?

– Om vi kan hitta nya lösningar där flera aktörer samverkar är jag övertygad om att vi kan uppnå mer än om var och en kommer med sina egna lösningar, säger han. Jag ser verkligen fram emot att få börja på Energikontoret i Mälardalen och att kunna samarbeta brett, både inom och utanför organisationen.

Från det femåriga civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet kommer även Isabella Agerhäll och Sofia Ekbring. Sofia läste programmets energiinriktning med fokus på energieffektivisering och solenergi, och Isabella lägger nu sista handen vid sin masteruppsats om stödtjänster och effektflexibilitet inom elsystem.Isabella, hur känns det att gå från studier till arbetsliv på Energikontoret i Mälardalen?

– På programmet har jag lärt mig se frågor ur större perspektiv, så det är jättekul att komma till en arbetsplats som fokuserar på just systemlösningar och samarbeten mellan olika aktörer, säger Isabella. Jag ser också fram emot att fortsätta jobba med kapacitetsfrågor eftersom det händer mycket på fronten i och med elektrifieringen av allt fler sektorer i samhället.Sofia, vad ser du mest fram emot på Energikontoret i Mälardalen?

– Det ska bli väldigt roligt att arbeta med energi och hållbarhet med olika typer av företag, och jag hoppas att jag kan bidra med och även lära mig mycket, säger Sofia. Utbildningen gav mig ökad förståelse för integrering av komplexa, tekniska system i samhället, och det känns som att det finns mycket spännande förändring att hjälpa till med inom hållbar utveckling. Jag tror Energikontoret i Mälardalen kommer passa mig perfekt.

Rasmus, Isabella och Sofia kommer tillhöra kontoret i Uppsala. Carin börjar på huvudkontoret i Eskilstuna.