EU-finansierad

2022-01-18

Vi söker fastighetsägare som vill utvecklas inom digitalisering

Nyhet

Nya aktiviteter i projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige ska lära fastighetsägare mer om digitalisering och utvecklingsprocesser under 2022. Aktiviteterna bygger på kunskap om vanliga utmaningar och hinder som energikontoren i östra Mellansverige och Fastighetsnätverket i Örebro samlade in under 2021, bland annat genom enkätundersökningar, intervjuer, analyser och en workshopserie för fastighetsägare.

Satsningen är öppen för fastighetsägare som vill ta sig vidare i sitt digitaliseringsarbete och flytta upp ett steg i mognadstrappan. Digitalisering är en av de största utvecklingsmöjligheterna inom fastighetssektorn och kan bidra till en mer effektiv förvaltning med minskad energianvändning och minskade kostnader.

Kommande aktiviteter 2022

Deltagande fastighetsägare kommer erbjudas stöd i utvecklingen genom att vi matchar ihop dem med leverantörer som har lösningen på deras utmaningar, eller med andra fastighetsägare som har genomfört samma resa. Vill ditt fastighetsbolag vara med på satsningen? Kontakta August Lindholm, august.lindholm@energikontor.se.

Här kan du läsa mer om resultaten från insatserna under 2021

Fastighetsnätverk Sörmland

Inom ramen för projektet drivs Fastighetsnätverket Sörmland, en plattform för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kring energi- och miljöfrågor. Nätverket drivs tillsammans med anmälda medlemmar och det är kostnadsfritt att delta fram till projektavslut i december 2022. Är du intresserad? Läs mer här