2023-06-02

Var med och sätt världsrekord i cyklad tid för klimatet

Nyhet

Marie Pellas är mobilitetsexpert på Energikontoret i Mälardalen.

Lördag 3 juni är Cykelns dag, eller World Bicycle Day, som årligen arrangeras av FN. Svenska organisationer, kommuner, företag och privatpersoner kan delta i firandet genom att registrera sin cykeltid och bidra till ett försök att slå världsrekordet på 474 017 minuter från 2021 – och uppmärksamma de miljömässiga fördelarna med cykling. Samhället vinner ekonomist på varje cyklad minut, och sju deltagare kan vinna priser från paraplyorganisationen Svensk Cykling.

För Marie Pellas, mobilitetsexpert på Energikontoret i Mälardalen, är det en självklarhet att ta med sig familjen ut och cykla ihop minuter till världsrekordförsöket på lördag.

– Att frisk luft och aktiva transporter är bra för oss finns det mycket forskning som visar, säger hon. Förutom att ge bättre hälsa är cyklingen även bra för miljön, samhällsekonomin och den egna plånboken, och det är värt att uppmärksamma.

Bli en cykelvänlig arbetsplats

Utsläppen i Sverige behöver minska med en miljon ton per år till 2030. Förändrade resvanor är en stor del av den omställningen och något som alla företag kan bidra till, oavsett bransch och storlek. Arbetstagare som i större utsträckning promenerar och cyklar till jobbet är dessutom friskare, gladare och mer produktiva.

– Vi vet att varannan bilresa är kortare än fem kilometer och att bilen är det vanligaste färdmedlet när vi ska ta oss till jobbet. Som arbetsgivare finns mycket att vinna på att underlätta hållbara resor, till exempel genom funktioner som cykelparkering, säger Marie Pellas. Dessutom värderas arbetsgivare med ett tydligt klimatengagemang allt högre bland de som kommer ut på arbetsmarknaden.

Länk: Läs mer om Cykelns dag 3 juni
Länk: Så blir verksamheten en cykelvänlig arbetsplats