Webinarium: Borgmästaravtalet – en bra deal för små kommuner!

Detta webinarium är genomfört men här kan du se det igen: Välkommen till ett webinarium om EU:s Borgmästaravtal EU lanserade Borgmästaravtalet år 2008 för att engagera kommunerna i implementeringen av EU:s klimat- och energipolitiska mål. Avtalet kan betraktas som en succé då hälften av unionens population ingår i avtalet. I Sverige deltar 56 kommuner varav…