Dokumentation från konferensen Kraftsamling Vindkraft: Östergötland – Södermanland

Konferensen ”Kraftsamlingen Vindkraft: Östergötland – Södermanland,” som genomfördes i Norrköping 11 april, lockade ett 50-tal deltagare från myndigheter, statliga organisationer, markägare, politiker, projektörer, elbolag, NGO’s m. fl. Syften med konferensen var bl.a. att identifiera och diskutera utmaningar och möjliga lösningar för vindkraftsetableringar i regionen samt att få upp vindkraften på den politiska dagordningen och skapa en…

Endast hälften av all energi som används i Sverige kommer från förnybara energikällor. Energikontoret arbetar för att öka den andelen.

Lönsamma energiinvesteringar

Lönsamma energiinvesteringar   Eventet ”Lönsamma energiinvesteringar” är en aktivitet som arrangeras inom projektet Vindkraft Öst etapp IV som drivs av Energikontoret i Mälardalen. Projektet är finansierat av Nätverk av Vindbruk genom Energimyndigheten.   Anmäl dig genom att klicka på länkarna som finns i inbjudan här   För mer information kontakta:   Erik Gotborn, Energikontoret Östra Götaland…

Vindkraft Öst-projektet fortsätter med ny etapp!

Vindkraft Öst-projektet fortsätter med ny etapp! Under veckan valde Energimyndigheten att bevilja medfinansiering av projektet Vindkraft Öst etapp IV. Projektet kommer att pågå till och med maj 2018. Projektets huvudsyfte är att bidra till ökad kunskap om vindkraftens möjligheter och förutsättningar i regionen. För att nå detta syfte kommer en rad aktiviteter som fokuserar på…