Dokumentation från konferensen Kraftsamling Vindkraft: Östergötland – Södermanland

Konferensen ”Kraftsamlingen Vindkraft: Östergötland – Södermanland,” som genomfördes i Norrköping 11 april, lockade ett 50-tal deltagare från myndigheter, statliga organisationer, markägare, politiker, projektörer, elbolag, NGO’s m. fl. Syften med konferensen var bl.a. att identifiera och diskutera utmaningar och möjliga lösningar för vindkraftsetableringar i regionen samt att få upp vindkraften på den politiska dagordningen och skapa en…