Solel i Västmanland

Solel i Västmanlands län Energikontoret har inom ramen för projektet ”Framtidens Solel” tagit fram statistik för installerad solel i Västmanlands län. Tryck på bilden för bättre upplösning Mer information: Framtidens solel