Värmeplaneringsverktyget Plan4Heat är inte längre tillgängligt

Värmeplaneringsverktyget Plan4Heat är inte längre tillgängligt Det webbaserade värmeplaneringsverktyget Plan4Heat utvecklades av Greensway, Ramböll och Energikontoret i Mälardalen under 2017–2018, med finansiering från Energimyndigheten. Verktyget utformades för att underlätta planering av energieffektiv uppvärmning i nya bostadsområden. Kontakta gärna vår projektledare Martin Wetterstedt för mer information om Planet4Heat.