Energikontoret i Mälardalen stärker näringslivet – Nu ska Lindvalls kafferosteri värma Uppsala

Pressmeddelande Energikontoret i Mälardalen stärker näringslivet – Nu ska Lindvalls kafferosteri värma Uppsala   I veckan blev det klart att Naturvårdsverket beviljar investeringsstöd till Lindvalls Kaffe. Med hjälp av stödet kommer värmen från kafferostningen återvinnas och användas såväl i den egna verksamheten som i Uppsalas bostäder och lokaler via fjärrvärmenätet. Finansieringen kommer delvis från investeringsstödet…

Halvdagsseminarium om lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar

Lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar Välkommen till halvdagsseminarium som ger dig förståelse för hur olika investeringar och energiåtgärder i fastigheter relaterar till varandra och olika lönsamhetsmodeller. Seminariet kommer ge dig en mer ingående inblick i betydelsen av olika parametrar såsom kalkylränta, realränta, ekonomisk livslängd, teknisk livslängd med mera. Även konsekvenserna för utfall vid val av nivåer på…

Vintercyklist? Javisst!

Vintercyklisten Är du student? Ansök i så fall om att delta i utmaningen Vintercyklisten för att se till att både du och andra studenter cyklar säkert i vinter. Vintercyklisten är Uppsala kommuns utmaning som handlar om att du ska cykla under vinterhalvåret. Vintercyklisten har arrangerats tre år i rad, med fina resultat och nöjda deltagare…

Uppsala ska bli klimatpositivt 2050!

Uppsala ska bli klimatpositivt 2050! Uppsala ska bli klimatpositivt 2050! Men hur ska vi göra det? Onsdag 11 oktober är du välkommen till Uppsala klimatprotokolls årliga konferens. Kom och lyssna på Rob Hopkins, grundare på The Transition Movement, och bidra i diskussionerna om hur vi når våra klimatmål. Boka senast 29 september. Se bifogade inbjudan.…