Res hållbart till arenan i höst!

Res hållbart till arenan i höst! Energikontoret i Mälardalen är med som partner i projektet Hållbart resande till bad och arena i Munktellstaden tillsammans med Eskilstuna kommun. En aktivitet inom projektet är att arbeta med transportplanering runt evenemang bland annat i den nya sportarenan STIGA Sports arena som blir klar under våren 2017. I pilotprojektet…