Dokumentation från konferensen Kraftsamling Vindkraft: Östergötland – Södermanland

Konferensen ”Kraftsamlingen Vindkraft: Östergötland – Södermanland,” som genomfördes i Norrköping 11 april, lockade ett 50-tal deltagare från myndigheter, statliga organisationer, markägare, politiker, projektörer, elbolag, NGO’s m. fl. Syften med konferensen var bl.a. att identifiera och diskutera utmaningar och möjliga lösningar för vindkraftsetableringar i regionen samt att få upp vindkraften på den politiska dagordningen och skapa en…

Solel i Södermanland

Solel i Södermanland Energikontoret har inom ramen för projektet ”Framtidens Solel” tagit fram statistik för installerad solel i Södermanlands län. Ökningen för år 2016 är hela 106% i jämförelse med året innan. Tryck på bilden för bättre upplösning. Mer information: Framtidens solel