Utökad Energi- och klimatrådgivning på Gotland 2017-Ratta Grönt!

Utökad Energi- och klimatrådgivning på Gotland 2017 styrdes åt Ratta Grönt I utlysningen för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017 kunde kommunerna söka ett grundbidrag samt därutöver ett utökat bidrag. Region Gotlands energi- och klimatrådgivning tog chansen och skrev fram en ansökan om utökad energi- och klimatrådgivning i form av kampanjen Ratta Grönt! Kampanjen beviljades och…

Res hållbart till arenan i höst!

Res hållbart till arenan i höst! Energikontoret i Mälardalen är med som partner i projektet Hållbart resande till bad och arena i Munktellstaden tillsammans med Eskilstuna kommun. En aktivitet inom projektet är att arbeta med transportplanering runt evenemang bland annat i den nya sportarenan STIGA Sports arena som blir klar under våren 2017. I pilotprojektet…