Ratta Grönt

Ratta Grönt Region Gotland med finansiering av Energimyndigheten driver kampanjen Ratta Grönt under 2017. Kampanjen syftar till att lyfta fram att Gotland har mycket bra förutsättningar för gas- och elbilar. Ratta Grönt har därför anlitat fyra testpiloter som under ett halvår kommer att köra gas- eller elbilar och berätta om sina upplevelser via sociala medier.…

Utökad Energi- och klimatrådgivning på Gotland 2017-Ratta Grönt!

Utökad Energi- och klimatrådgivning på Gotland 2017 styrdes åt Ratta Grönt I utlysningen för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017 kunde kommunerna söka ett grundbidrag samt därutöver ett utökat bidrag. Region Gotlands energi- och klimatrådgivning tog chansen och skrev fram en ansökan om utökad energi- och klimatrådgivning i form av kampanjen Ratta Grönt! Kampanjen beviljades och…