Klimaträtt

Klimaträtt Medvetna val har stor effekt på ditt klimatavtryck Boende i ett hyreshus i Uppsala har fått testa hur mycket de har kunnat sänka sina personliga klimatavtryck genom att de har fått tillgång till klimatsmarta lösningar, kunskap och inspiration. De har också varit först med att använda den unika Klimaträttappen som gett dem direkt återkoppling i mobilen på vilken klimatpåverkan olika vardagsval har…