August Lindholm – ny medarbetare!

Hej August! Den 3 april började vår nya kollega August. Han är utbildad Civilingenjör i Ekosystemteknik och kommer att jobba hos oss med energieffektivisering i företag och industri. Ni hittar honom på vårt kontor i Eskilstuna. Varmt välkommen till Energikontoret i Mälardalen!